Wprowadź dane
Cena LPG PLN
Cena E95 PLN
Kliknij i pobierz średnie ceny dla woj. śląskiego (na podstawie WNP)
Zużycie benzyny / 100km litrów
Korekcja zużycia LPG
Miesięczny dystans kilometrów
Cena montażu instalacji LPG PLN
  LPG E95 Oszczędność
na LPG
Średnia cena paliwa
Zużycie paliwa na 100 km l l l
Koszt przejechania 100 km
Koszt paliwa miesięczny
Koszt paliwa roczny
Instalacja zwróci się w miesięcy